Λ

RAUM: Question.
ZEIT: Uhuh.
RAUM: I was thinking.
ZEIT: Uhuh. “Question,” you said.
RAUM: Yeah, well, would you happen to know what the exact number for the Cosmological Constant is?
ZEIT [slightly puzzled]: No. No, I don’t. I don’t. But – as you youngsters tend to say: “Google is your friend,” right. Nothing needs to be remembered these days. So, no I don’t. Let’s see…
Here you go, UniverseToday.com says: 7.3 x 10^−27 kg/m3 (1). They (even) call it the “best estimate today” [smiling].
But why exactly do you want to know?
RAUM: Yeah, well, the “exact number” of the observed value for the Cosmological Constant seems to be increasing over time. Not that it’s actually increasing itself, in fact it’s expected to be very constant, right – throughout space and possibly even throughout time. No – what I mean is, the more exact we are able to measure it, the higher the value seems to become. (Observed) values are really pretty much all over the place, ranging from “at least” 10^-28 kg/m3 to 8 x 10^27 kg/m3. But they, as said, dó seem to increase as we’re able to observe and compute better ((2) to (5)).
ZEIT: And still you’re saying that the Constant is actually “constant”. “Throughout space, and probably time”?
RAUM: Yeah. Yes. And there’s more. Bear with me.
ZEIT: Bearing with you.
RAUM: Well, to tell you Why I want to know – I was thinking. About E = m c^2. You know, like all normal people do [laughing]. And the sort of strange importance in this equation the sheer value of the speed of light has. Squared even.
And very elegant as well. I know – the result of the combination and reduction of a number of far more complex equations. It’s more or less a discovery like – well, like any other, really. But still.
ZEIT: Uhuh. It seems arbitrary and fundamental at the same time. Thus magical..
RAUM [enthused]: Yes! That’s exactly it!
Well, then, dear friend, forward to the “there’s more part”. Imagine now a sphere of vacuum with a radius of one light-second: 2.997924580 x 10^8 meters. Remember: c is important. Why not sweat this asset, right?
ZEIT [smiling]: Imaginging.. Ehhrr, radius: 2.99 something x 10^8 meters. Yes. Go on.
RAUM [smiling]: Well, then this sphere of vacuum would have a volume of 4/3 x π x (2.997924580×10^8)^3, or 112,862,773,403,637,000,000,000,000 cubic meters (7)
ZEIT: I think I know where this is going..
RAUM [smiling, again]: Well, my dearest friend, where is this – where am I headed you think..
ZEIT: It’s obvious, isn’t it. You’re going to hand me the exact mass for this volume, which will be have a – not so – surprising value.
RAUM [clearing his throat]: Yeah, well that would be the easy way – You’re right of course – but there’s more. It all has even more elegance to it.
ZEIT: Hmmm. Go on.
RAUM: If this light-second sphere volume would result in a meaningful value for it’s weight, then c would once again be fundamental –
ZEIT: and arbitrary!
RAUM: Well, yes. Seemingly arbitrary, more leaning towards fundamental, I would prefer.
[RAUM takes a proper sip of his single malt – Coughs]
RAUM: The Cosmological Constant is the number for vacuum density, right.
ZEIT: Right.
RAUM: And the Hubble Constant says what the critical density is for the universe to expand the way it does, right?
ZEIT: Uhuh. Pretty accurate. Right.
RAUM: Well, the current most accurate number for the Hubble Constant – the critical density is 9.02 x 10^-27 kg/m3 (8) or 10 hydrogen atoms per cubic meter (9).
ZEIT: Hmmm. Pretty close to the value of the Cosmological Constant.. [meaningful smile]
RAUM: Exactly. In fact, there’s repeated mention of the Cosmological Constant – vacuum density – being ~70% of the Hubble Constant – critical density (10).
But. With the Cosmological Constant growing over time – due to measurement and computational power as I mentioned earlier – why wouldn’t they ultimately be proven to have the exact same value? After all, Einstein needed the Cosmological Constant to make the expanding universe a static one. Only logical he ultimately needed the exact same value to be able to completely compensate for the value that is describing the actual expansion, right?
ZEIT: quite some assumption, but I follow.
Where’s your elegant mass in all of this?
RAUM: I got to that right now. But my first conclusion would be that the Cosmological Constant and the Hubble Constant have the exact same value.
ZEIT: Yes, but what is its value? And I still don’t see where the light-second comes in.
RAUM: For a Cosmological Constant of 7.3 x 10^−27 kg/m3, the mass of a sphere with a radius of one light-second is 7.3 x 10^−27 x 112,862,773,403,637,000,000,000,000 = 0.8238982458 kilogram. In itself not spectacularly elegant, but quite close to 1 kilogram, wouldn’t you say so?
ZEIT: Sure. Yes, I would.
RAUM: And with the Cosmological Constant growing, it might very well turn out to be exactly one kilogram – if only to gain its deserved elegance..
ZEIT: Ehhrr, yes. But why assume –
RAUM: This is again both arbitrary and elegant, right. And it’s again the importance of c, right..?
ZEIT: Right. Right.
RAUM: And now the Hubble Constant arrives on the scene. 9.02 x 10^-27 kg/m3 gives us a mass for this volume of 1.0180222161! Quite elegant wouldn’t you say?
ZEIT [actually impressed]: I would indeed.
RAUM: But I’m going for the magic you introduced: For a mass of the mentioned volume of exactly 1 kilogram, I derive a Hubble Constant, and thus a Cosmological Constant of 8.86031744429714 x 10^027 kg/m3.
ZEIT [speechless]: – –
RAUM [very pleased smile]: Thank you. Allow me to summarise, my dear friend:
1. c is fundamental. It invites to be used as a starting point for further investigation;
2. Prediction: The Cosmological Constant and the Hubble Constant have the exact same value;
3. Due to the elegance of the internal consistency a kilogram can be used as a fundamental starting point;
4. Assumption / prediction: A sphere with a radius of one light-second has a weight of exactly one kilogram;
5. Prediction: The exact value of the Hubble Constant and the Cosmological Constant is 8.86031744429714 x 10^27 kg/m3.
ZEIT: My young friend. I need a drink.
[ZEIT pours himself a stiff one as het tops up his young friend’s glass]

(1) http://www.universetoday.com/55680/cosmological-constant/
(2) https://ned.ipac.caltech.edu/level5/March02/Sahni2/Sahni2.html
(3) http://cds.cern.ch/record/536907/files/0202076.pdf
(4) http://www.astro.caltech.edu/~george/ay21/eaa/eaa-cosm-const.pdf
(5) http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmo_constant.html
(6) http://www.astronomy.ohio-state.edu/~ryden/ast162_10/notes41.html
(7) 4/3 x π x (2.997924580×10^8)^3 ->
1.3333333333 x 3.14159265359 x (2.997924580×10^8)^3 ->
4.1887902048 x (2.997924580×10^8)^3 ->
4.1887902048 x 26,944,002,417,374,000,000,000,000 ->
112,862,773,403,637,000,000,000,000 m3
(8) http://physics.info/gravitation-energy/
(9) http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Critical+Density
(10) Instead of the cosmological constant itself, cosmologists often refer to the ratio between the energy density due to the cosmological constant and the critical density of the universe, the tipping point for a sufficient density to stop the universe from expanding forever. This ratio is usually denoted ΩΛ, and is estimated to be 0.6911 ± 0.0062, according to the recent Planck results released in 2015. In a flat universe ΩΛ is the fraction of the energy of the universe due to the cosmological constant, i.e., what we would intuitively call the fraction of the universe that is made up of dark energy. Note that this value changes over time: the critical density changes with cosmological time, but the energy density due to the cosmological constant remains unchanged throughout the history of the universe: the amount of dark energy increases as the universe grows, while the amount of matter does not. https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_constant

Advertentie

2016

Well, nothing should,
but more often closer
to each other seems
to me to really be
ever so good

If I could
have things my way
dear
then I would say
we start today

to more often
more deeply in the eyes
be touched

to see more of
each other and learn
to better see

to more of
things will really be
all right

more glasses
more toasting
more solace and
so yet again
courage

well, nothing should,
but more often closer
to each other seems
to me to really be
ever so good.

2016

Ach, niks moet,
maar vaker dichter
bij elkaar lijkt
me eigenlijk
wel zo goed

Als ik het voor het
zeggen had
schat
dan zou ik zeggen
doen we dat

elkaar vaker
dieper in de ogen
aangeraakt

elkaar meer
gezien en beter
leren kijken

elkaar meer
van het komt
allemaal heus goed

meer glazen
meer proosten
meer troost en
dus toch
weer moed

ach, niks moet,
maar vaker dichter
bij elkaar lijkt
me eigenlijk
wel zo goed.

So Here I Am

So here I am
back to mending fences
I still have no clue
where you managed
to slip through

Here I am with my fence
shattered to pieces
knocked down
with no defense
crying crying why oh Jesus

Why did you only come back
just to make sure
that to you
I’m defenseless and
my wounds are still sore

Hell now you’ve crawled
back out again
you’ve shut me out cold
and I’m out on my
sorry own again

It’s the hardest thing to say
but I need to make
sure that this time
things will stay this way
you will now for ever
stay away

Maybe I’ll let
you back in one day
of course
how could I ever
say for ever
but from now on
I’ll make sure
that this will
solely happen
through my own
front door.

Maar ja, ’t is niet anders.

‘We gaan nog naar de winkel, toch?’

‘Probeer ik.’

‘Heb je last.’

‘Ach, gewoon.’

‘Ik ook hoor, van mijn rug. Ik loop als een oud wijf. Maar ja, ’t is niet anders.’

Screen Shot 2015-12-05 at 15.08.43

 

 

5AMs

I am completely shattered
Cause being close to you
Was all that really mattered

I’m out of my mind desperate
Cause being close to you
Has turned into nothing but
Separate

I’m completely incomplete
Cause not being with you
Is a continuing defeat

All day every day you’re missing
Cause not being with you
Left me in a constant state of
Wishing

5AMs are the worst for me
Cause you’re not lying next to me
feels like lying in an empty sea you see

Waiting for sleep but dying
Seems to be having the same
appeal to me.

No more shattered
No more desperate
No more separate
No more incomplete
Nor continuing defeat
No more missing
No more wishing
No more not being
Close to you
No more not being
With you

No more
With you

With you
No more

No more

No…

Paar gedichtjes uit de iPhone Notes

-1-

Er is iets
wat ik nooit
zal snappen.

Dat jij en ik
nooit meer
WhatsAppen.

-2-

Last night we kissed.
And it was perfect.

Yeah I know.
“In my dreams”.

-3-

Ik heb nog steeds geen clou
Maar dat doet er ook niet toe

-4-

Hoe het precies heet
Interesseert me toch geen reet
Ik weet alleen wat ik weet

-5-

I won’t ever listen
to those wretched
songs again

the songs
we used to
listen to
together

all those songs
about us
‘bout you and me
and how things
used to be

‘bout
all we were
when we
were still
together.

-6-

De laatste
dagen
ieder uur
een keer
of vijf
mijn app
gecheckt.

Wil je
me nou
niet meer
kennen
of hebben
ze je
foon gehackt.

-7-

Vandaag
meer nog
dan verwacht
zo ongeveer
vijfhonderd keer
aan je gedacht.

-8-

Alleen elkaar
willen zien
Ik hier jij daar
Door de ander
gezien willen worden
Door de ander
Bestaan.

-9-

Every tick
of the clock
should take
me away.

One second
closer to
that life
without you.

But they don’t.

-10-

Ik denk nog steeds
Ik beter door jou
En jij bij mij.

Maar beter van niet
Jij hoort bij jou
En ik bij mij.

De jouwe.
Niet de mijne.

Maar gots

Wat ben ik
Zo veel beter.

Bij jou.

Dankzij jou.

Ik hoop jij ook
Een beetje
Dankzij mij.

-11-

Los is volkomen
onterecht
een minuscuul woordje,
want samen met laten
betekent het
bijkans onmogelijk,
en vrijwel zeker
onmogelijk lang.

-12-

Voor straks
als weer
genoeg
procent:
Ik ben
wie ik
wil zijn
als je
bij me
bent.

-13-

A color in a song
is that of
your one dress
in that one
picture

-14-

Zoals jij voelt
Heeft onze lieve
Heer het
Bedoeld

Zoals jij denkt
Je me met je
Woorden
Wenkt

Zoals je
Mijn glas
Eindelijk
Weer eens
meer dan
Halfvol
Schenkt

Om jou past
Mijn hart
Nog maar net
En mijn hoofd
Waarschijnlijk
Helemaal Nooit
Helemaal heen

In alleen
Onze twee
Hoofden
Harten
Lijven
Wil ik
De rest
Van mijn
Dus hopelijk
Onze tijd
verblijven

-15-

Best een beetje gek
maar eigenlijk alleen
maar fijn
dat er maar één plek
is waar ik nog maar
wil zijn.

-16-

Waar ook
ter wereld
maakt mij
niet meer
uit sinds
ik alleen
maar daar
waar jij
bent wil
zijn.

Overal wil
ik heen
als dat
maar betekent
dat jij
daar ook
bent of
in ieder
geval wil
zijn.

Ik zal
je komen
halen waar
vandaan dat
ook maar
mag zijn.

Ik breng
je verder
dan je
met wie
dan ook
durfde te
gaan.

Jij brengt
me verder
dan ik
met wie
dan ook
durfde te
gaan.

-18-

Er was eens een bed time story dat –
lang lang geleden, dat zal wel, zoals
het gaat met dat wat er eens was –
het sprookjesachtige vermogen
bezat van het geruisloos
binnenglijden van de dromen van de
alenen. Om daar de alleenheid met
zachte, doch dwingende, hand te
bewegen, te verdrijven. Om plaats te
maken voor – in sfeer – gezelschap
van het soort lang lang niet gezien.
In sfeer, want betreffende een warm
gevoel van vertrouwdheid. In droom
lang lang gelukkig. Ik ben vergeten
hoe het verhaal precies ging of gaat.
Maar dat effect. Dat had het. Dat
heeft het. Dat is al eeuwenlang,
eigenlijk altijd al bekend en zo
gegaan: Zo veilig. Zo on-alleen. Zo
onalleen als je je maar kunt
voorstellen… Kunt Dromen…: En zij
sliepen nog lang en gelukkig. The
End. 🙂

-19-

Gulle lach glas wijn
connaisseur aan ons
Normandische zee
Diner

-20-

Weer gaat de wekker

Die lege plek steeds gekker

-21-

“Lief-klein-gedichtje-voor-allerliefste-
meisje-met-relatief-lange-titel-het-
gedicht-dan-hè-lange-titel”

Ik denk nou
heel lief
kusje van jou

Denk ook jij
heel lief
kusje van mij?

-22-

Hoe eindeloos mooi blij en niet eens
verrast hou je dit moment met
glimlach in je ogen gesloten als ook
ik tracht jou bijna onvoelbaar vast –
je hoofd voor heel even maar precies
in alleen mijn handen past

-23-

Het idee van nooit
kijkt laatdunkend op me neer
jij met je toekomst

-24-

More Than Anyone

I want nothing more
than to be for you
what you want me
to be for you

what you need me
to be for you

what you deserve
more than anyone
to be for you

But I can’t

Because I already
am that

All

of that

For others.

So please

Please

Find the one
That deserves

You Deserve

More than anyone.

Expositie Oosterstraat / Martinitoren bij Richard’s Kunst in Lijsten

Drie versies van de Giclee van mijn “Oosterstraat” hangen nu bij Richard’s Kunst In Lijsten aan de Noorderhaven nummer 61 in Groningen.

Bij binnenkomst ziet u meteen:

DSC02540-2

Afhankelijk van de precieze omlijsting is het werk te koop voor ~EUR 700,-

“Met jouw liefde”

Als vingeroefening voor een schrijfprijsvraag — “I got you babe” van Sonny and Cher vertaald (tevens prior art claim ;):))

[ZIJ:] Vaak zeggen ze denk toch eens na
Gebruik je hoofd, straks is het nog te laat

[HIJ:] Toe, laat ons toch wij zijn zo blij
Ik hou van jou, en liefje jij van mij

[HIJ:] Lief(je)

[BEIDEN:] Met jouw liefde Met jouw liefde

[ZIJ:] Boos zeggen ze dan hoe moet dat nou
Betaal je (je) huur, met ‘liefje ik van jou’?

[HIJ:] Bewijst maar weer dat men ons niet kent
Ons leven is rijk al hebben we geen cent

[HIJ:] lief(je)

[BEIDEN:] Met jouw liefde Met jouw liefde

[HIJ:] Ik trek cirkels in het zand Jij hebt mijn ring aan je hand

[ZIJ:] En ben ik down streel je mijn haar
En ben ik eens bang, weer jij het gevaar

[ZIJ:] Dan maar nooit goed wat je ook doet
Het zegt me niets, met jou zit het wel goed

[HIJ:] Kom geef je mooie hand aan mij
Geen berg is te hoog want jij bent aan mijn zij

[HIJ:] lief(je)

[BEIDEN:] Met jouw liefde Met jouw liefde

[HIJ:] Met jou kan ik alles aan

[ZIJ:] Met jou hier heel ver vandaan

[HIJ:] Met jou nooit eens uitgepraat

[ZIJ:] Met jou is het nooit te laat

[HIJ:] Met jouw zoen start ik de nacht

[ZIJ:] Met jou dichtbij slaap ik heel zacht

[HIJ:] Met jou wil ik verder gaan

[ZIJ:] Met jou een compleet bestaan

[BEIDEN:] Met jouw liefde

Met jouw liefde

Met jouw liefde

Met jouw liefde

Met jouw liefde

Endlessly Blue

The sky is the limit
is what you once
pictured and
after
smilingly said

If anyone ever had
it would have been
you
known
this limit
for a fact
to be true

But even more be
this sky of you and me
this sky of me and you
paints so endlessly blue

For it can’t
keep itself from
showing the world
the meaning true
to limitlessly be
missing you

For every eye
across the globe
to constantly see
immemorially

As the earth sings
ever since
you decided to
shed your wings
and be amongst
us flawed and mere
mortal earthlings

To now tread softly
over the grass
and our morning dew

With eyes
enchanting

Your origin
still revealing

endlessly blue.